Thông Tin Liên Hệ

Tìm kiếm

Thống kế truy cập

Hiện có 1 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 1384

Hình ảnh

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ mở thầu xây dựng Trung tâm dạy nghề

Ngày 23/4/2011 tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh (chủ đầu tư) tổ chức Lễ mở thầu gói thầu xây dựng trụ sở Trung tâm dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ cho nông dân tỉnh Bắc Giang. Dự Lễ mở thầu có đồng chí Leo Thị Lịch - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Thân Văn Thi, Nguyễn Văn Thi, Nguyên Quang Nông, Phó Chủ tịch, Văn phòng, Trung tâm dạy nghề; Phòng Thẩm định Sở Kế hoạch Và Đầu tư; Phòng đầu tư Sở Tài chính.  

Có 5 công ty mua hồ sơ dự thầu, đến giờ đóng thầu và mở thầu có 3 công ty nộp hồ sơ đúng  thời gian quy định, còn 2 công ty không tham gia dự thầu (Công ty Cổ phần xây dựng công trình và Thương mại Hà Nội, Công ty cổ phần 266 Hà Nội). Thay mặt đơn vị chủ đầu tư, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh công bố các quyết định và văn bản liên quan đến dự án gói thầu. Tổ tư vấn giúp việc đấu thầu, mở thầu công khai các thông tin của từng hồ sơ. Các thông tin được công bố công khai, cả 3 công ty dự thầu không có ý kiến gì khác, nhất trí ký vào biên bản dự thầu, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chủ đầu tư ký biên bản. Đồng chí Leo Thị Lịch - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thay mặt đơn vị chủ đầu tư phát biểu công bố kết thúc Lễ mở thầu, giao cho tổ tư vấn giúp việc đấu thầu chấm thầu và công bố kết quả theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.

 

Kết quả các thông tin chủ yếu trong Lễ mở thầu:

 

Số TT

Các thông tin chủ yếu

Công ty CP bê tông & xây dựng Bắc Giang

Công ty CP xây dựng số 1

Công ty CP xây dựng và thương mại Lam Sơn

1

Tình trạng niêm phong của HSDT trước khi mở

Còn nguyên vẹn trước khi mở

Còn nguyên vẹn trước khi mở

Còn nguyên vẹn trước khi mở

2

Số lượng bản gốc

01 + 01 USB

01 + 01 USB

01 + 01 USB

3

Số lượng bản chụp

04

04

04

4

Thời gian có hiệu lực của HSDT

120 ngày kể từ 9h ngày 23/4/2011

120 ngày kể từ 9h ngày 23/4/2011

120 ngày kể từ 9h ngày 23/4/2011

5

Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (chưa giảm giá)

11.104.998.000

11.485.088.000

10.668.629.000

6

Giảm giá (nếu có)

Không

Không

Không

7

Giá dự thầu sau thư giảm giá

11.104.998.000

11.485.088.000

10.668.629.000

8

Hình thức, giá trị và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu

Ngân hàng ĐTPT: giá trị bảo lãnh 150 triệu đồng, hiệu lực bảo lãnh là 150 ngày kể từ ngày 23/4/2011

Ngân hàng ĐTPT: giá trị bảo lãnh 150 triệu đồng, hiệu lực bảo lãnh là 150 ngày kể từ ngày 23/4/2011

Ngân hàng ĐTPT: giá trị bảo lãnh 150 triệu đồng, hiệu lực bảo lãnh là 150 ngày kể từ ngày 23/4/2011

9

Kiến nghị của nhà thầu

Tăng: 1.118.908.000

Tăng: 859.492.000

Giảm: 438.699.000

Tăng: 918.248.000

10

Thời gian thi công

400 ngày

400 ngày

400 ngày

11

Các thông tin khác

Không

Không

Không

12

Xác nhận thông tin của nhà thầu

 

 

 

 

Tin khác

Video sản phẩm nông sản

Sản Bán Chạy

Đối Tác