Thông Tin Liên Hệ

Tìm kiếm

Thống kế truy cập

Hiện có 1 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 5560

Hình ảnh

Lào Cai: Bảo Yên xây dựng thành công quy ước quản lý sản xuất thảo quả bền

Huyện Bảo Yên có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu rất thuận lợi cho cây thảo quả sinh trưởng và phát triển. Thảo quả là cây có giá trị kinh tế cao nên từ năm 2007 thảo quả đã được đưa vào huyện Bảo Yên.
Toàn huyện hiện có hơn 22 ha thảo quả, được trồng chủ yếu ở 03 xã của huyện: Tân Tiến, Long Khánh, Vĩnh Yên. Trong đó, diện tích đang cho thu hoạch là 15 ha, với năng suất bình quân từ 8 – 10 tạ tươi/ha. Tuy nhiên, người dân còn thiếu kinh nghiệm trong canh tác, chăm sóc, sấy chế biến chưa đúng kỹ thuật... nên năng suất, chất lượng tahro quả không cao và còn ảnh hưởng xấu đến phát triển nguồn tài nguyên rừng.
Nhằm khắc phục vấn đề này, trong tháng 7/2011, Trung tâm khuyến nông Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bảo Yên tiến hành dự án hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị thảo quả tại tỉnh Lào Cai. Trạm Khuyến nông Bảo Yên đã phối hợp với UBND 3 xã Tân Tiến, Vĩnh Yên, Long Khánh triển khai xây dựng quy ước quản lý sản xuất thảo quả bền vững tại 3 thôn: Cán Chải 1 – Tân Tiến, Lò Vôi – Vĩnh Yên, 9 – Long Khánh với 300 lượt hộ dân tham gia. Quy ước quản lý sản xuất thảo quả bền vững của thôn xây dựng trên nguyên tắc kế thừa, phát huy những phong tục tập quán, điều kiện thực tế của địa phương nhằm thống nhất trong cộng đồng thôn bản về ý thức trách nhiệm trong quản lý phát triển sản xuất thảo quả để nâng cao thu nhập gắn với bảo vệ tài nguyên rừng một cách bền vững. Quy ước cũng phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng để bảo vệ nương thảo quả góp phần xóa đói giảm nghèo.
Tại các buổi họp thôn xây dựng quy ước, người dân rất nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng bản quy ước của thôn mình, 100% số hộ tham gia thảo luận và nhất trí cao với bản quy ước quản lý sản xuất thảo quả bền vững của thôn do họ tự xây dựng dựa trên quy ước mẫu. Tiếp sau buổi hội nghị tại thôn bản, UBND các xã lập tờ trình UBND huyện Bảo Yên để phê duyệt quy ước thôn bản về quản lý sản xuất thảo quả bền vững dưới tán rừng để bản quy ước có giá trị pháp lý sớm đưa vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Trạm khuyến nông tiếp tục thường xuyên phối hợp UBND 3 xã Tân Tiến, Vĩnh Yên, Long Khánh tổ chức giám sát, hướng dẫn nhân dân các thôn bản thực hiện tốt quy ước đã để ra để góp phần tăng thu nhập từ sản xuất thảo quả với phát triển bảo vệ tài nguyên rừng một cách bền vững. Đồng thời định hướng cho người dân tham gia thành lập các chi hội thảo quả để phổ biến nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng thảo quả, hỗ trợ tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tin khác

Video sản phẩm nông sản

Sản Bán Chạy

Đối Tác