Thông Tin Liên Hệ

Tìm kiếm

Thống kế truy cập

Hiện có 1 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 929

Hình ảnh

Cao Bằng: Tập huấn bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nông nghiệp nông thôn

 Đối tượng tham gia gồm 37 học viên là cán bộ chủ chốt trong ngành nông nghiệp. Tại đây các giảng viên của trường đã truyền đạt cho học viên những kiến thức cơ bản về; Quy hoạch lâm nghiệp phục vụ chuyển dịch cơ cấu; Quy hoạch thuỷ lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn; Lồng ghép môi trường trong quy hoạch nông nghiệp, nông thôn; Quy hoạch nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt các học viên còn được nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày về Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và nghị quyết Đảng về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn.

Tin khác

Video sản phẩm nông sản

Sản Bán Chạy

Đối Tác